Zakres i treść cz. 1

Logika rozważa w pojęciach i w terminach dwie walne własności: zakres i treść.

Dany termin oznacza, pewne indywidua i pewne przedmioty; wyraża on zarazem pewne przymioty albo własności. Zakres terminu jest to zbiór oznaczonych przezeń indywiduów albo przedmiotów; treść tegoż terminu jest to zbiór wyrażonych przezeń przymiotów.

Wytłumaczmy to przykładami. Nazywam człowiekiem Jana. Piotra, Pawła, i t. p.; podobnie nazywano ich dziadków; podobnież nazywać będą ich potomków; nazywam metalem żelazo, miedź, platynę, złoto, srebro, aluminium. Zbiór indywiduów, o których można powiedzieć, że są ludźmi, oto zakres tego terminu; zbiór przedmiotów, które nazywać można metalami, oto zakres terminu metal. Lecz ażeby Jan, Piotr, Paweł i inne indywidua mogły być nazwano ludźmi, muszą one posiadać pewne przymiot być istotami żyjącymi. zwierzętami, kręgowymi wśród zwierząt, ssącymi wśród kręgowych, wśród ssących dwuręcznymi. Suma tych przymiotów, oto treść terminu człowiek. Podobnież, ażeby żelazo, miedź, złoto i t. p. mogły być nazwano metalami, muszą posiadać pewną liczbę własności oznaczonych, muszą być substancjami prostymi. być dobrymi przewodnikami cieplika i elektryczności, mieć tę szczególną siłę odbijania światła, którą nazwano siłą metaliczną. Suma tych własności, oto treść terminu metal.