Wychowawcze zadania szkoły cz. 3

Na wyrobienie tego pojęcia złożyło się bardzo wiele przyczyn, tych samych, które, żądając od szkoły spełnienia obowiązku wychowawczego, skłoniły ją również wkrótce do wejścia w bliższy kontakt wychowawczy z rodzicami, którzy dotąd byli przeważnie przez nią zdała od tej jej pracy trzymani.

Te przyczyny, o których szczegółowiej powiemy na innym miejscu, sprawiły, że oczy całego społeczeństwa zwróciły się na odrodzoną szkołę polską, jako na ognisko wychowawcze, nie w sensie, rzecz prosta, przekreślenia wychowawczych zadań rodziny i upaństwowienia wychowania na wzór wschodniego naszego sąsiada, ale uzupełnienia wychowania domowego przez wychowanie szkolne, stworzenia w szkole drugiego obok rodziny odpowiedzialnego współtwórcy w dziele wychowania młodych pokoleń.