Wychowawcze zadania szkoły cz. 2

Jeżeli szkoła spełniała możliwie zadanie nauczania, więcej od niej nie oczekiwano. Obowiązki wychowawcze zamknęły się wyłącznie w obrębie rodziny. Przez piętnastolecie od 1905 roku do uzyskania przez Polskę niepodległości, w którym to okresie dawne więzy kraju na największym obszarze ziem polskich nieco zelżały, szkolnictwo zaś wywalczyło sobie język ojczysty i pewną swobodę ruchów, – zagadnienie wychowania przez szkołę stało się znów żywe i aktualne. Niektórzy kierownicy, a zwłaszcza kierowniczki szkół żeńskich, nawiązując do dawnej tradycji i odczuwając potrzebę chwili, w miarę zdobywania sił pedagogicznych i wytworzonych warunków mniejszej lub większej swobody, narażając się zresztą i tak niejednokrotnie na silne represje ze strony władz zaborczych, jęły prowadzić w pewnym zakresie dzieło wychowania.

z chwilą odzyskania przez Polską niepodległości zagadnienie wychowania przez szkołę stanęło przed społeczeństwem polskim w całej dawnej rozciągłości, i to już nie jako dezyderat, wypływający jedynie z tradycji narodowej i ogólno-ludzkich przesłanek pedagogicznych, ale jako nakaz wielkiej chwili dziejowej, jako obowiązek narodowy, którego zaniedbanie czyniłoby dzisiejsze pokolenie odpowiedzialnym przed sądem historii.