Wychowawcze zadania szkoły cz. 1

Ustosunkowanie się rodziców i szkoły zależne jest przede wszystkim od tego, jaki cel zakłada sobie szkoła. Dlatego pierwszą nastręczającą się tu kwestią będzie zagadnienie: czy szkoła ma być uczelnią tylko, czy też ogniskiem wychowawczym?

Zagadnienie to ma w Polsce swą historią. Tradycja co do niego jest ustalona, a drogi – utarte. Już Jan Zamoyski wiąże ściśle zagadnienie bytu państwa z należytym wychowaniem młodzieży w szkołach publicznych, a wiekopomna Komisja Edukacji Narodowej wychowanie moralne w podległych sobie szkołach stawia, jako postulat bezwzględny, i realizuje w sposób na owe czasy doskonały w myśl założeń Piramowicza, aby szkoły stały się istotnymi „szkołami życia, szkołami poczciwości i cnoty”.

Stuletnia z górą niewola te zbawienne poczynania zburzyła. Szkoła stała się obcą, duchowi narodowemu wrogą. Współżycia między nią a rodzicami uczniów nie było zgoła żadnego. Wychowania wymagać od niej społeczeństwo polskie nie mogło i nie chciało, wiedząc z góry, dokąd by ono prowadziło.