Współpraca indywidualna, czy zbiorowa? Cz. 1

Przez współpracę indywidualną rozumiemy kontakt szkoły z rodzicami danego dziecka i w sprawie danego dziecka z pominięciem zainteresowania rodziców sprawami zbiorowości szkolnej, czyli społeczną stroną życia szkolnego.

Indywidualny kontakt rodziców i szkoły jest rzeczą dla należytego pokierowania wychowaniem dziecka konieczną, i niema tak gorących słów, którymi by należało zachęcać jedną i drugą stronę do jego jak najpełniejszego stosowania. Szkole powie on wiele o domowych stosunkach dziecka, wyjaśni niejeden niezrozumiały może dotąd przejaw jego pracy i zachowania się w murach szkolnych, ułatwi wybór metody postępowania z nim i skoordynowania wpływów wychowawczych, rodzicom — da niejedną pożyteczną wskazówkę z zakresu wychowania zbiorowego, z zakresu karności szkolnej i jej wpływu na rozwój charakteru dziecka, z całej tej wielkiej dziedziny oddziaływań, w której rodzice, mając do czynienia jedynie z systemem wychowania indywidualnego, nieraz zupełnie się nie orientują.