Współczesny kryzys wychowawczy cz. 2

Mamy ciężkie warunki ekonomiczne kraju, zmuszające często oboje rodziców do szukania pracy zarobkowej poza domem z oczywistą krzywdą moralną dla dzieci, pozostawionych bez należytego kierunku.

Mamy idące równolegle z obniżeniem atmosfery życia publicznego obniżenie poziomu moralnego środowiska koleżeńskiego, które na kształtowanie się charakteru dziecka tak wydatny wpływ wywiera.

Widzimy dziś w ogóle zachwianie równowagi wychowawczej, wynikające z jednej strony z osłabienia siły wpływów czynników wychowujących, a z drugiej — wyemancypowania się a nieraz zanarchizowania elementu wychowywanego.

Wreszcie zaznaczyć tu należy niezaprzeczony fakt wciskania się do życia współczesnych społeczeństw, a przede wszystkim do życia młodzieży, prądów wyraźnie destrukcyjnych i antyreligijnych, które, nie znalazłszy zapory w zdrowym, dalekim od wszelkiej polityki i partyjności, wychowaniu publicznym, mogą o nieuleczalną gangrenę duchową młode, bezkrytyczne organizmy przyprawić.