Wnioski bezpośrednie cz. 4

Atoli, prawdziwość lub fałszywość zdania szczególnego nie pociąga za sobą prawdziwości lub fałszywości współrzędnego mu zdania ogólnego, ponieważ w zdaniu szczególnym twierdzimy lub przeczymy predykat pewnej tylko części subiektu, wziętego w całym swoim zakresie (za pomocą zdania ogólnego); jeżeli prawdą jest, że niektórzy ludzie są szczerymi, nie wynika stąd, iżby takimi byli wszyscy ludzie.

Odwrócenie zdań. Wnioskowania bezpośrednio, wynikające z odwrotności zdań, nie są jedynymi; są jeszcze inne, które otrzymujemy, odwracając dano zdanie. Odwrócić zdanie, w ogólnym rozumieniu, jest to utworzyć nowe zdanie, również prawdziwe, przekładając subiekt i predykat pierwszego; przykłady; żaden człowiek nie jest zwierzęciem czworonożnym; żadne czworonożne nie jest człowiekiem. Drugie zdanie jest widocznie wynikiem pierwszego.