Wnioski bezpośrednie cz. 3

Zdania sprzeczne.  Z dwóch zdań sprzecznych jedno musi być prawdziwym, a drugie fałszywym, na przykład: jeżeli jest prawdą, że wszyscy ludzie są z. dwuręcznymi, tedy musi być fałszywym, że niektórzy ludzie nie są dwuręcznymi; ogólne twierdzenie, rzeczywiście wyłącza wszelkie przeczenie szczegółowe tegoż samego przymiotu w tym samym subiekcje. I nawzajem, jeżeli prawdą jest, że niektórzy ludzie nie są szczerymi, wtedy fałszywym jest, że wszyscy ludzie są szczerymi; albowiem wyłączenie pewnego atrybutu z części danego podmiotu nie pozwala stanowczo na włączenie tego samego atrybutu w ogół tego samego subiektu. Toż samo powiedzieć by można o ogólnym przeczeniu i szczegółowym twierdzeniu.

Zdania podrzędne. Z prawdziwości zdania ogólnego wynika prawdziwość podrzędnego mu zdania szczególnego; jeżeli prawdą jest, że wszystkie gazy są ważkimi, również prawdą jest, że pewien gaz jest ważkim; jeżeli prawdą jest, że żaden gaz nie jest stałym, wtedy fałszywym jest, że ton lub ów gaz jest stałym.