Wnioski bezpośrednie cz. 1

Rozumować, jest to wnioskować; wnioskować, jest to wyciągać zdanie z jednego lub kilku zdań, w których ono zawiera się domyślnie. Wnioskowanie odbywa się już to bez pośrednika; wówczas jest ono bezpośrednim, już to odbywa się za pomocą pośredników; wówczas jest pośrednim.

Wnioski bezpośrednie.

1-e Odwrotność zdań. Widzieliśmy już, że zdania, pod względem ilości i jakości, poddzielają się na ogólne twierdzące (A), ogólne przeczące (E), szczegółowe twierdzące (i), szczegółowe przeczące (D). Te cztery gatunki zdań są w pewnych względem siebie stosunkach: ogólne twierdzące i ogólne przecząco nazywamy przeciwnemi.

Przykłady: wszystkie metale są dobrymi przewodnikami elektryczności; zdania szczegółowe twierdzące i szczegółowo przeczące nazywamy podprzeciwnymi: niektóre metale są stale; nie które metale nie są stało;  twierdzenie ogólne i przeczenie szczegółowo, oraz przeczenie ogólne i twierdzenie szczegółowe są względem siebie sprzecznymi: wszyscy ludzie są dwuręczni; pewien człowiek nie jest dwuręczny; żaden człowiek nie jest czworonożnym; na koniec ogólne twierdząco i szczegółowe przecząco są podsprzecznymi: wszystkie lwy są mięsożerne, niektóre lwy są mięsożerne, żaden ptak nie jest ż. ziemnowodnym; niektóre ptaki nie są ź. ziemnowodnymi.