Sylogizmy niepełne cz. 3

Sylogizm hipotetyczny

Sylogizm hipotetyczny

Znanym jest rozumowanie, które pewien moralista kładzie w usta lisa. Ten, zanim się odważył przejść przez zamarzłą rzekę, słucha i mówi:

Co hałasuje, to się porusza;

Co się porusza, to nie jest zamarzłe;

Co nie jest zamarzie, to jest płynne;

Co jest płynne, to się ugina pod ciężarem;

Więc ten lód…

Jest to soryt.

Sylogizmy hipotetyczne. Rozważane dotąd sylogizmy składają się ze zdań kategorycznych. Zdania warunkowe mogą także wchodzić w skład wnioskowań dedukcyjnych.

Sylogizm hipotetyczny wytwarza się, podobnie jak zwyczajny, z dwóch przesłanek – większej i mniejszej; większa jest zdaniem hipotetycznym; mniejsza jest zdaniem kategorycznym, i stosownie do tego, czy ono jest twierdzącym łub przeczącym, hipoteza wyrażona w większej przesłance rozwiązuje się twierdząco lub przecząco.

Przykłady:

Jeżeli A jest B, O jest D;

Otóż A jest B;

Więc C jest D.

To właśnie nazywamy modus ponens, trybom stawiającym i twierdzącym.

Jeżeli A jest B, C jest D,

Otóż A nie jest B,

Więc O nie jest D.

To nazywamy modus tollens, to jest tryb rugujący następstwo.