Sylogizmy niepełne cz. 2

Większa przesłanka jest mi tak znaną, że zbytecznym jest wypowiadać ją; opuszczam ją nawet w myśli i wyrażam sylogizm w formie przyspieszonej; ,,Tlen musi być ważkim, ponieważ jest substancją materialną.”

Entymema jest bardzo częstym w mowie zwyczajnej. Sylogizmy mogą się łączyć z sobą w rozmaity sposób. Oto, np., następujący systemat zdań:

Wszystkie H są A;

Wszystkie C są B.

więc wszystkie C są A;

ale wszystkie D są C;

więc wszystkie D są A.

Mamy tu dwa sylogizmy; pierwszy, którego wniosek służy za większą przesłankę drugiego, jest prosylogizmem;  drugi, którego większą p. jest wniosek tamtego jest episylogizmem. A całość obn nazywa się polisylogizmem.

Nazywamy epicherema taki sylogizm, w którym jedna z dwóch przesłanek, a niekiedy dwie są dowiedzione za pomocą prosylogizmu nie w pełni wyrażonego.

Wszystkie B są A, ponieważ są E:

Wszystkie 0 są B ponieważ są H.

więc; Wszystkie C są A

Soryt (sorites) jest to polisylogizm, w którym prediat pierwszego zdania staje się subiektem drugiego; predykat drugiego, subiektem trzeciego, i t. d., aż do wniosku, który przybliża i łączy subiekt pierwszego zdania z predykatem ostatniego:

A jest B

B jest C

C jest D

B jest E

więc: A jest E.