Sylogizmy niepełne cz. 1

Sylogizmy wypowiedziane w pełni i normalnie spotykamy rzadko, i to chyba w dziełach logicznych. Jednakże, piszą i mówiąc, zawsze rozumujemy, jeśli nie po prawnie, to przynajmniej z pewną ciągłością; cząstki mowy ale, więc, atoli, istotnie, albowiem, ponieważ, a że, tedy, stąd, a zatem, przeto, itp., pokazują w naszym języku pisanym albo ustnym logiczny szereg myśli. Ścisłe formy logiki najczęściej ukrywają się pod prostymi i urozmaiconymi formami stylu; ale można je zawsze wydostać z pod stylistycznej powłoki; i dobre to jest ćwiczenie układać w sylogizmy kartę lub rozdział poważnego autora.

Często wniosek nasuwa się sam przez się, skoro tylko wypowiedzianą zostanie jedna z dwóch przesłanek; druga jest tak widoczną, że odgadujemy ją, nawet nie wyrażoną. Sylogizm bierze wówczas nazwę; cntymema, jedna z przesłanek pozostaje w umyśle mówiącego. Jeżeli mówię: „Tlen”musi być ważkim, ponieważ jest substancją materialną,” jest to sylogizm niepełny, w którym odwróconym jest porządek zdań:

Każda substancja materialna jest ważką;

Tlen jest substancją materialną;

więc: Tlen jest ważkim.