Sylogizm cz. 2

Figury sylogizmu wynikają z miejsca, które zajmuje w przesłankach średni termin, czy to jako subiekt, ozy jako predykat. Jest ich cztery;

Średni termin jest subiektem wielkiej a predykatem mniejszej przesłanki.

Każdy człowiek śmiertelnym;

Piotr jest człowiekiem;

Więc Piotr jest śmiertelnym.

W drugiej figurze średni termin jest predykatem dwóch przesłanek:

Wszystkie gwiazdy świecą same przez się;

Żadna planeta nie świeci sama przez się,

więc: Żadna planeta nie jest gwiazdą.

W trzeciej figurze, średni w dwóch przesłankach:

Rtęć jest metalem;

Rtęć nie jest ciałem stałym;

więc Pewien metal nie jest ciałem stałem.

W czwartej figurze, średni termin jest predykatem w większej a subiektem w mniejszej.

Wszystkie cierpienia życia są, cierpieniami przechodnimi.

Wszystkie cierpienia przechodnie nie są strasznymi;

Więc żadne z cierpień strasznych nie jest cierpieniem tego życia.