Pewniki matematyczne cz. 4

Pierwsze, jak już powiedzieliśmy, wyraża ogólny i stały stosunek pomiędzy wielkościami nieoznaczonymi. Ozy to idzie o siły, o wielkości geometryczne lub o liczby, bez względu na to jakie będzie natężenie tych sił, rozmiar tych wielkości, skład tych liczb, dwie siły równe trzeciej są sobie równe, dwie figury równe trzeciej są sobie równe, dwie liczby równo trzeciej są sobie równe. Drugie i trzecie również wyrażają stosunek pomiędzy ilościami nieoznaczonymi, całością matematyczną i tworzącymi ją częściami bez względu na to, jaka jest natura tej całości, czy będzie ona systematom sił, zbiorem linij, sumą jedności, zawsze całość jest większa, aniżeli jedna z jej części; zawsze równa się sumie części, na które jest podzieloną. Ale nie tak rzecz się ma z czwartym zdaniem; nie idzie tu już o stosunek pomiędzy wielkościami nieograniczonymi, lecz przeciwne, o służącą wielkości oznaczonej, to jest linii prostej, własność, że jest najkrótszą drogą od jednego punktu do drugiego. Jeżeli trzeba zdania są pewnikami, czwarte nie jest pewnikiem.