Pewniki matematyczne cz. 2

Pierwsza wypowiada jeden z pierwotnych i podstawowych warunków wszelkiego myślenia; można by i ją nazywać pewnikiem, lecz z tym zastrzeżeniem, aby nie brać jej za jedno z drugą, mającą ton walny charakter, że wyraża ogólny i stały stosunek pomiędzy wielkościami nieoznaczonymi. Mieszanie drugiej i trzeciej jest, powiedziałbym prawie, jeszcze nie możebniejszym; kiedy bowiem jedna z nich wyraża, jak dopiero co powiedzieliśmy, stosunek pomiędzy wielkościami nieoznaczonymi, druga wyraża specjalną własność figury oznaczonej, a mianowicie linii prostej. Widoczność tedy nie wystarcza do scharakteryzowania pewników; muszą one mieć inną cechę, której należy nam odszukać.

Nazywajmy zasadami,  jakeśmy to zrobili w wpisach poprzedzających, takie prawdy powszechnego zastosowania, które są nerwami myśli, jako myśli, to jest zasadę tożsamości, zasadę przeciwieństwa, zasadę wyłączonego środka, a nazwę pewnika zachowajmy dla zasad wspólnych każdej oznaczonej grupie nauk. Jakiż jest walny charakter pewników matematycznych?