Osobowość wychowawczyni cz. 1

Kierowniczka przedszkola czy ochronki jest przede wszystkim wychowawczynią, przeto powinna dążyć do wytworzenia środowiska, najbardziej zbliżonego do rodziny.

Głównym jej zadaniem jest wyrobić w dziecku szereg dobrych nawyków, oraz zaprawić do życia społecznego. Znając cechy zasadnicze i wady charakteru narodowego, a tym samym wrodzone cechy dziecka polskiego, będzie wiedziała, które z nich ma kształcić, a których rozwojowi zapobiegać. Rozszerzenie zakresu spostrzeżeń dziecka, jako  droga do zdobycia wiadomości, będzie drugim zadaniem kierowniczki.

Nim przystąpi jednak do pracy, musi dobrze poznać warunki, w których ma przebywać: miasto, czy miasteczko, czy osada fabryczna, czy wieś; poznać otaczającą przyrodę (las, pole, woda, łąka, ogród), zatrudnienie mieszkańców w danym miejscu (przemysł, pracownie), instytucje społeczne czy filantropijne. Powinna też wiedzieć, jaki rodzaj zajęć przeważa w danej okolicy, jakie jest zatrudnienie większości rodziców dzieci, uczęszczających do przedszkola, zbliżyć się do nich — i tylko wtedy może nakreślić sobie plan swojej przyszłej pracy.