Określenie pojęć i terminów cz. 2

Gdyby, określając jakąkolwiek ideę, chciano przytoczyć tylko pewną cechę, pozwalającą wyróżnić ją od wszystkich innych idei, dosyć by było wskazać jej różnicę specyficzną; lecz określać, nie jest to tylko dołączać do każdej idei wyróżniające zdanie: jest to zakreślić jej granicę. Rodzaj więc powinien wchodzić w formułę określenia, ponieważ jest on niejako materiałem, w którym wycinają się obwody rozmaitych gatunków. Następnie określenie zatrzymuje się przed najwyższym rodzajem, który swoim najogólniejszym zakresem pokrywa wszystkie idee mniejszego zakresu.

Kontenerowy wywóz odpadów

Określenie, jak widzimy, daje się przez istoty, a nie przez przypadłość (przymiot przypadkowy), gdyż przypadłość jest zmienną i nie stanowi nieustającego żywiołu idei; z drugiej strony, nie zmienia ona granic idei, ponieważ przyłącza się do przymiotów istotowych dla ograniczenia ich czasowo. Następnie, indywidua nie dają się określić, ponieważ nie mają pomiędzy sobą różnic specyficznych i różnią się jedynie przypadłościami przemijającymi.

Rozważając stosunki pojęcia określanego i jego określenie, widzimy, że określenie jest to pojęcie rozwinięte i że pojęcie jest to określenie skoncentrowane.

Kontenerowy wywóz odpadów