Określenia matematyczne cz. 8

Zupełnie odmiennymi są pojęcia matematyczne; ponieważ wyrażają one tworzące prawa liczby albo figury, więc stają gotowe bezpośrednio, skoro tylko pocznie myślą i postawi to prawo; przeto są one stanowczo określone i niewzruszone. Arystoteles nie miał takiego samego pojęcia człowieka jak BufFon; od Bulfona do Gnviera i lea ta zmieniła się. wzbogaciła, uzupełniła; zmieniła się następnie od Cnviera do Klaiidyiisza Bernarda; następnie zmieniać Gę będzie zawsze; lecz nasi geometrowie nie tworzą sobie innego pojęcia o okręgu kola, aniżeli Plato i Euklides.

3-e Określenie matematyczne: liczba lub figura, zawiera kilka elementów; a mianowicie; w liczbie oznaczoną sumę jedności; w formach geometrycznych systemat stosunków pomiędzy granicami figury. Związek elementów określenia nie jest przypadkowy, lecz konieczny. Jeżeli postawioną będzie liczba 3, nie mogę bez zniesienia joj dodać lub ująć od niej jednostki. Podobnież punkt, którego ruch wytwarza linię prostą, nie może zmienić kierunku nie zmieniając natychmiast wytworzonej figury.