Określenia matematyczne cz. 7

Istotę jakiejkolwiek liczby, jakiejkolwiek figury stanowi oznaczona przez umysł granica w jednej lub drugiej z tych wspólnych materii wszystkich liczb i wszystkich figur. Granica zaś ta wynika z tworzącego prawa tej lub owej figury. Określenie tej liczby lub tej figury będzie wyrażeniem tego prawa; określenie dokonywa się przez pokazanie genezy (generatio). Liczbę 10,np., określam tak: jest to liczba, powstająca przez dodanie jednostki do liczby 0; okrąg kola jest to linia krzywa. powstająca przez ruch punktu, który się porusza, zachowując wciąż tę samą odległość od stałego punktu wewnętrznego.

2-e Ta pierwsza własność pociąga za sobą drugą. Pojęcie matematyczne powstaje, że tak powiem od jednego zamachu; nic tworzy się ono stopniowo przez kolejne połączenie rozmaitych elementów. Kiedy w dalszym ciągu spotkamy określenia empiryczne, zobaczymy, że ich elementa zbierane są powoli na polu doświadczenia; tak np. pojęcie człowieka albo pojęcie ssaka nie wytwarzało się od razu; układało się ono z nlomlców, zestawianych z sobą i łączonych za pomocą i w miarę objawień doświadczenia, i nigdy nie jest zamkniętym; stoi ono wciąż otworem dla nowych elementów, jakie nauka będzie mogła odkryć w człowieku albo w zwierzęciu ssącym.