Określenia matematyczne cz. 6

Ruch powierzchni prostokreślnych i powierzchni krzywych tworzy następnie wszelkie bryły: cylinder powstaje przez obracanie się prostokąta naokoło jednego z jego boków; ostro krąg – przez obracanie się trójkąta prosto-kątnego na około jednego z boków kąta prostego; kula – przez obrót półokręgu koła naokoło średnicy. Tak więc, czy to idzie o linio, czy o powierzchnię lub bryły, mając dany punkt, linię lub powierzchnię w ruchu, ponieważ zarazem wyznaczonym jest przez umysł odnośne prawo tego ruchu, można wytwarzać wszelkie oznaczenia przestrzeni.

Zobaczymy, że stąd wywiążą się specjalne charaktery określeń matematycznych.

Charaktery określeń matematycznych. Jak wszystkie określenia, wyrażać one powinny istotę, a nic przypadkowość. Ale, jeżeli każda liczba, każda forma geomotryczna jest wytworem szczególnego prawa konstrukcji, jakeśmy powiedzieli wyżej, to czy liż istoty tej liczby, tej figury nie będzie stanowiło właśnie sumo to prawo? Jedność jest zawsze identyczna sama z sobą we wszystkich liczbach; nic ona więc stanowić może istotę każdej liczby oznaczonej; ona jest wspólną materia wszystkich liczb. Podobnież przestrzeń, wszędzie jednorodni), jest tożsamą we wszystkich figurach; jest ona wspólną materią wszelkich form geometrycznych.