Określenia matematyczne cz. 2

Okrąg koła geometrów ma promienie zupełnie równe; nigdy nie zachodzi to w realnym okręgu koła; wszystkie punkty powierzchni kulistej są równo oddalone od jej środka; ale nigdy nie będzie to miało miejsca w promieniach kuli materialnej. Następnie, matematyk często rozważa liczby i figury takie, których wzorów nigdy nie znajdował w rzeczywistości. Wszelki podział przedmiotu materialnego na równe części ma granicę, której nasze zmysły i nasze narzędzia, nawet najbardziej udoskonalone co do ścisłości, przekroczyć nie są zdolne; myśl matematyka przekracza łatwo tę granicę i poza najdrobniejszymi możliwie podziałami pojmuje inne jeszcze podziały, a zawsze do nieskończoności; to samo da się powiedzieć o granicach dodawania przedmiotów, lecz nigdy o dodawaniu jedności matematycznych: natura prędko przestaje dostarczać; liczenie nie zatrzymuje się nigdy. Podobnież w geometrii, pomimo wszelkiej rozmaitości figur urzeczywistnionych w naturze, są i takie, których własności bada geometra, nie spotkawszy ich nigdzie w świecie zewnętrznym. Kto widział wielokąt foremny o tysiącu boków?