Ogólny front wychowawczy cz. 1

Wszelako rodzina i szkoła, choć i u siebie prowadzą należycie pracę wychowawczą i znalazły wspólny język porozumienia oraz koordynacji poczynań, nie stanowią jeszcze o całokształcie wpływów wychowawczych. Poza niemi mamy tu cały szereg czynników, które w kształtowaniu się psychiki młodzieży mniej lub więcej silną odgrywają rolę.

Mamy tu więc państwo z wydawanym przez nie ustawodawstwem, zarządzeniami władz, instytucjami wychowawczymi itp., tak silnie mogącymi oddziaływać na sprawę wychowania. Mamy czynnik kościoła, który duchem swoim winien prześwietlać pracę wszystkich innych czynników wychowawczych. Mamy ośrodki społeczne wraz z całą atmosferą życia publicznego, które wpływem swoim mogą podnosić lub, przeciwnie, jak to się dzieje dziś w większych miastach, demoralizować młode pokolenie. Mamy środowisko koleżeńskie, które, jak mówiliśmy, tak wydatną odgrywa rolę w kształtowaniu się psychiki dziecka. Mamy wpływy pozaszkolne na młodzież, takie, jak: czytelnictwo dla młodzieży, rozrywki, bursy, internaty, kolonie letnie, stowarzyszenia itp., które na formowanie się młodej psychiki nie mogą nie mieć wpływu.