O wnioskowaniach pośrednich cz. 8

Jeżeli niektóre A są B, i jeżeli wszystkie B są O, nie mogę stąd wnioskować, że wszystkie A są 0, ponieważ B (termin średni) stosuje się tylko do części A. Jeżeli wszystkie A są B, i tylko niektóre B są C, tedy, aby można było wyciągnąć wniosek z tych przesłanek. na zasadzie 3-go prawidła, przesłanka ta: „wszystkie A są B,“ powinna by znaczyć: Wszystkie A są wszystkimi B; ale ponieważ niektóre tylko B są C, więc O nie może być przyznane wszystkim A, lecz tylko niektórym.

8-e Nil seąuitur gemiuis e parlicidaribus unąuam. Nic nie wynika z dwóch przesłanek szczegółowych. Weźmy na przyklad dwa zdania szczegółowo twierdząco:

Niektóre A są B,

Niektóre B są C;

z nich nic wywnioskować niemożna, gdyż niewiadome, czyli te „niektóre” drugiej są to właśnie B pierwszej przesłanki. Weźmy dwa zdania szczególnie przeczące; znajdujemy się wtedy w warunku przewidzianym w. piątym prawidle.  Jeżeli jedna z przesłanek jest szczegółowo przeczącą, a druga szczegółowo twierdzącą, i z tego również nie otrzymujemy wniosku. Istotnie, jeżeli nie które B są A, jeżeli niektóre B nie są O, nie wiemy, czyli owo B pierwszej przesłanki są-to B drugiej; zresztą w tym szczególnym przypadku, sylogizm jest niemożliwym na zasadzie 3-go prawidła.