O wnioskowaniach pośrednich cz. 7

Atoli pewno sylogizmy, w których występują pojęcia ilości, należące do jednego i tego samego szeregu, wyjmują się z pod togo prawidła.

Wieżo kościoła Notrc-Damo nie są tak wysokie, jak wieże katedry strashursldej;

Wieżo katedry strasburskiej nie są tak wysokie, jak piramidy egipskie;

Więc wieże kościoła Notro-Dame nio są tak wysokie, jak piramidy egipskie.

6-e Ambae affirmantes neąneunt generare negantem. Dwa zdania (przesłanki) twierdząco nie mogą wytworzyć wniosku przeczącego. To rozumie się samo przez się. Jeżeli mały termin zawartym jest w średnim, jeżeli znów średni zawarty jest w wielkim, czyż można pojąć, ażeby mały termin nie zawierał się w wielkim?

7-e Pejorem seąuitur semper conclusio partem. Wniosek idzie zawsze za słabszą częścią; przez słabszą część rozumiemy przesłankę szczegółową lub przeczącą. Co do pierwszego: jeżeli jedna z przesłanek jest przeczącą, wniosek będzie przeczący. Rzeczywiście, jeżeli A jest B, lecz B nie jest C, nie mogę zawnioskować, że A jest O. Co do drugiego: jeżeli jedna z przesłanek jest szczegółową, wniosek nie może być ogólny.