O wnioskowaniach pośrednich cz. 3

Oto np. A i C niech będą dwoma terminami kwestii; pytanie, czy atrybut O przypada do subiektu A. B niech będzie ogniwem pośrednim. Ten termin zestawiam kolejno z A i z 0; z tego zestawienia wynika np.:

1-e Że C zawartym jest w B, czyli, że wszystkie przymioty, oznaczone przez C, znajdują się w liczbie przymiotów, oznaczonych przez B;

2-e Ze B zawartym jest w A, czyli, że wszystkie przymioty oznaczono przez B, znajdują się w liczbie przymiotów, oznaczonych przez A;

Wynika stąd, że C zawartym jest w A. czyli, że wszystkie przymioty, oznaczone przez C, znajdują się w liczbie przymiotów oznaczonych przez A;

B jest C,

A jest H,

więc: A            jest C.

Co wyrażamy w formie zdań:

(przymiot) śmiertelny jest (zawartym) w człowieku,

człowiek jest w Piotrze,

więc śmiertelny jest w Piotrze;

czyli w języku zwyczajnym:

człowiek jest śmiertelny;

Piotr jest człowiekiem;

Więc Piotr jest śmiertelny.

Jeżeli zamiast rozważać treść tych rozmaitych terminów, rozważam zakres klas oznaczonych przez ABC:

B jest w klasie C,

A jest w klasie B,

wywnioskuję stąd, żo A jest w klasie C, co wyrażę w podobnyż sposób:

Więc:

B jest C

A jest B

A jest C

Człowiek jest w klasie śmiertelny,

Piotr jest w klasie człowiek.

Piotr jest w klasie śmiertelny.

Człowiek jest śmiertelny;

Piotr jest człowiekiem:

Piotr jest śmiertelny.

Gdyby z zestawienia tych trzech terminów wynikało lip., że przy zawieraniu się C w B, B nie jest zawartym w A, albo, że przy znajdowaniu się B w klasie C, A nie mieści się w klasie B, wniosek byłby taki, że 0 nie zawiera się w A, albo że A nie jest zawarto w klasie B, czyli innymi słowy, że A nie jest C.