O wnioskowaniach pośrednich cz. 1

Pośrednim jest takie wnioskowanie, które się dokonywa za pomocą pośrednika, czyli średniego terminu. Pytają mnie np. czy (w przypuszczeniu, że tego nie wiem) złoto jest dobrym przewodnikiem ciepła. Dla dowiedzenia się, rozważam termin, mający pewne oznaczono stosunki z obu terminami kwestii. Niech tym terminem będzie, np., metal. Wiem, że każdy metal jest dobrym przewodnikiem ciepła; wiem, że złoto jest metalem; wnioskuję stąd. że złoto jest dobrym przewodnikiem ciepła. Indukcja i dedukcja. Wnioskowania pośrednie są indukcyjne albo dedukcyjne:

1-e Indukcyjne, jeżeli rozpoczynają się od wyliczenia wypadków pojodyńczych, ażeby zawnioskować zdaniem ogólnym.

Ziemia, Mars, Wenus, Saturn, Neptun i t.p. są wszystkie planetami.

Ziemia. Mars, Wenus, Saturn, Neptun, i t.p., nie świecą światłem własnym. Więc wszystkie ciała nie świecące własnym światłem nie są planetami.

2-e Dedukcyjnymi są wówczas, jeżeli ze zdania ogólnego wyprowadzają, już to zdanie tego samego zakresu, już to zdanie mniejszego zakresu:

Wszystkie zwierzęta ssące mają prawe serce i lewo serce;

Forma, którą w tym razie przybiera rozumowanie, nazywa się formą sylogistyczną.