O pojęciach i terminach cz. 6

Termin ogólny może być rozdzielony, to jest zastosowany do każdego z przedmiotów, które oznacza. Termin „planeta,” na przykład, może być rozdzielony w sposób następujący; planeta Wenus, planeta Mars, planeta Neptun itd.

Terminów ogólnych nie należy mieszać z terminami zbiorowymi. Termin zbiorowy jest oznaczonym terminem przedmiotów wziętych w grupie, i zastosowalnym jedynie do tej grupy; n. p.; żołnierz 57 pułku liniowego; członkowie sądu przysięgłych departamentu Sekwany. Każdy z tych terminów oznacza ograniczoną liczbę jednostek, i nie może być zastosowanym, jako termin ogólny, do każdej z nich w szczególności. Ściśle mówiąc, termin zbiorowy, jakkolwiek oznacza mnogość indywiduów albo przedmiotów, jest przecież szczegółowym, ponieważ w gruncie rzeczy przez liczbę mnogą oznacza zbiór tych indywiduów i tych przedmiotów. Przeciwnie, liczba przedmiotów albo indywiduów, do której jest, i może być. zastosowanym termin ogólny, jest nieograniczona. Wyraz człowiek oznacza wszystkich ludzi rzeczywistych i możebnych, i jeżeli liczba ich je.st ograniczona, nie jest określoną; może ona powiększyć się lub zmniejszyć.