O pojęciach i terminach cz. 3

Takim jest, brano w całej ścisłości, znaczenie wyrazów; konkretny i oderwany. Ale w języku bieżącym terminom konkretnym mianujemy nazwę wszelkiej rzeczy, zawierającej wiolo przymiotów, czy ta nazwa stosuje się do jednej, czy do wielu rzeczy podobnych. I tak: dom biały będzie terminem konkretnym w stosunku do oderwanego pojęcia; białość, który to termin oznacza nie rzecz posiadającą kilka przymiotów, lecz jedynie przymiot albo okoliczność rzeczy.

Podobnież imiona, oznaczające grupy przymiotów, należące do wielu indywiduów, uważane być mogą za terminy oderwane w przeciwstawieniu do terminów oznaczających indywidua; pies, na przykład, jest pojęciem oderwanym w stosunku do każdego psa, którego widziałem, gdyż właśnie z obrazów ich wszystkich wyciągnąłem pojęcie psa, które przypada do każdego z nich.

Terminy pozytywne i terminy negatywne. Rozważane z innego stanowiska, terminy są pozytywne albo negatywne:, pozytywne, jeżeli oznaczają bytność przymiotu światło, świetlny, metal, metaliczny; negatywne, jeżeli oznaczają nieobecność tegoż samego przymiotu: nie-światlo, nie-świetlny, nie-metal, nie-metaliczny. Niektórzy z logików rozróżniali terminy odwrotne względem siebie na terminy przeciwne i terminy odwrotne.