Metoda nauk matematycznych cz. 2

Przedmioty nauki (że pominiemy różnico podrzędne) można podzielić na trzy główne grupy: 1-e przedmioty matematyczne, liczby i figury; 2-e przedmioty fizyczne, zjawiska natury bezwładnej i natury żywej; 3-o przedmioty moralne, człowiek i zdarzenia ludzkie. Stąd trzy główne szeregi nauk:      1-e nauki matematyczne; 2-o nauki fizyczne; 3-e nauki moralne.

Cel nauki w ogólności. Wszystkie nauki mają wspólny cel, do którego dążą rozmaitymi drogami: wytłumaczenie rzeczy. Wytłumaczyć rzeczy jest to określić ich prawa. Prawa, są-to stosunki powszechne i niezmienne wynikające z natury rzeczy. Tak np. prawom jest, że liczba, pomnożona i podzielona zarazem przez tę samą liczbę, nie zmienia wartości; jakoż, jest to stosunek wynikający z samej natury liczby. Pewnym jest, że dwa trójkąty, mające równy kąt zawarty pomiędzy dwoma równymi sobie bokami, są sobie równe; bo i to jest stosunek, wynikający z samej natury rozważanych figur. Prawem jest, że w zjawisku odbicia się promieni światła, kąt odbicia równy jest kątowi padania; ponieważ i to jeszcze jest stosunek, wynikający z natury promieni światła i natury odbijającej powierzchni. Podobnież prawem jest i to, że w dziejowym rozwoju narodów po wszelkiej akoyi następuje reakcja.