Klasyfikacja i podział pojęć cz. 6

Podział logiczny

Podział logiczny

Wynika stąd, że można postawić pewne stopnie ogólności i podrzędności pomiędzy ideami oderwanymi tego samego rzędu. I tak: zielony, biały, niebieski, i t. p. są gatunkami koloru; kolor sam jest gatunkiem przymiotów fizycznych; przymioty fizyczno są znów gatunkiem ogólnych własności ciał.

Klasyfikacja prowadzi nas do podziału. Podział logiczny jest to operacja, za pomocą której odróżniamy gatunki danego rodzaju. Wynika stąd, że przymiot rodzajowy nie może być podstawą podziału rodzaju na gatunki; ponieważ znajduje się on we wszystkich gatunkach, nie może więc służyć do odróżnienia ich po szczególe.

Trzy są prawidła podziału:
1. Podział powinien być zupełny; czyli, innymi słowy, suma gatunków, na które podzielonym jest rodzaj, powinna równać się rodzajowi.
2. Składowe części rodzaju powinny wyłączać się wzajemnie.
3. Podział powinien opierać się na jedynej zasadzie, jeżeli, na przykład, mam podzielić na gatunki rodzaj: książka, nie powinienem dzielić go częścią podług formatu, częścią podług treści książek.