Klasyfikacja i podział pojęć cz. 5

Przypadłości przeciwstawiamy istotę rzeczy; przymiotom przypadłościowym – przymioty istotne. Istota pojęcia niczym innym nie jest, jak tylko całością stałych przymiotów wszystkich indywiduów, tom pojęciom oznaczanych, to jest rodzajem i różnicą specyficzną. Kiedy więc przypadłość zmienia się i znika, tymczasem istota pozostaje niezmienną; człowiek ulega kolejom lat nie przestając być człowiekiem.

Prowadząc rzecz o klasyfikacji, rozważaliśmy jedynie pojęcia ogólne, jako to: człowiek, zwierzę ssące, kręgowiec. Ale i czysto abstrakcyjne pojęcia, jako to; zielony, niebieski, biały, sprawiedliwy, niesprawiedliwy, wielki, mały mogą również być podzielone na rodzaje i gatunki. Abstrakcja jest niemożliwą bez domyślnego w niej uogólnienia; przymiot wyciągnięty z concretum, w którym był dany,staje się zastosowalnym do innych przedmiotów. Biały kolor togo papieru, który myślą wyosabniam z pośród innych przymiotów, skądinąd połączonych z nim, daje się zastosować nic tylko do przedmiotu, z którego go wyciągnąłem.