Klasyfikacja i podział pojęć cz. 3

I odwrotnie, pojęcie, które, pod danym rodzajom, uważamy za gatunek, jest znów rodzajom w stosunku do pojęć, w których treści zawartym jest wraz z innymi przymiotami o mniejszym zakresie; ptak, gatunek rodzaju kręgowców, jest tym sposobom rodzajem w stosunku do gatunków; drapieżny, wróblowaty, grzebiący, brodzący, czołgacz, płetwonogi.

Klasyfikacja więc unadrzędnia gatunki i rodzaje podług stopni uogólnienia. Jeżeli weźmiemy za punkt wyjścia pojęcia albo wyobrażenia indywidualne, które, oznaczając każde z osobna jedno indywiduum, nie mogą być uważane ani za rodzaje, ani za gatunki, wówczas wznosić się będziemy stopniowo ku pojęciom coraz ogólniejszym, stioszczającym w sobie na każdym nowym stopniu wszystko to, co niższe stopnic miały wspólnego, dopóki, postępując od uogólnienia do uogólnienia, dojdziemy do wspólnego faktu tej rozległej hierarchii, do pojęcia najrozleglejszego, ale zarazem jej uboższego ze wszystkich treścią, do pojęcia istoty w ogólności, które starożytni logicy nazwali summum genus, rodzajom najwyższym, dla zaznaczenia, że poza tern myśl nic już nie spotyka.