Klasyfikacja i podział pojęć cz. 2

Zwierzę ssące, ptak, płaz, ryba, żaba są gatunkami w stosunku do kręgowca; okrąg koła, elipsa, parabola, hyperbola, linia spiralna są gatunkami w stosunku do linii krzywej, a kręgowiec jest rodzajem w stosunku do ssącego, ptaka, płaza, ryby, żaby; podobnież linia krzywa w stosunku do okręgu koła, elipsy, hyperboli, paraboli. Rodzaj tedy może być wyrzeczonym o wszystkich indywiduach zawartych w gatunku podrzędnym: każde zwierze ssąco, każdy ptak, każdy płaz, każda żaba jest kręgowcem; lecz odwrócenie byłoby niewłaściwe: gatunek nie może być orzeczeniem rodzaju, gdyż treść jego składa się z przymiotów rodzaju, a przy tym z przymiotów odróżniających go od innych gatunków tegoż rodzaju; zwierzę ssące jest to kręgowiec z dodatkiem przymiotów, którymi ssak różni się od ptaków, płazów, ryb i żab.

wywóz śmieci Poznań

Wszystkie pojęcia ogólne, wyłączając najogólniejsze ze wszystkich, pojęcie istoty, o którym mówić będziemy później, mogą odgrywać kolejno rolę rodzaju lub gatunku. Dany rodzaj może mieć z pewnymi tego samego rzędu rodzajami, właściwości wspólne; suma tych właściwości stanowi pojęcie ogólniejsze, niż każde z tych, z których została wyciągniętą; wówczas rodzaje te stają się gatunkami w stosunku do tego ogólniejszego rodzaju, który wytworzyły; tym sposobem kręgowiec będzie gatunkiem rodzaju zwierzę.

wywóz śmieci Poznań