Klasyfikacja i podział pojęć cz. 1

Nasze rozmaite pojęcia nie mają jednej i tej samej treści, ani jednego zakresu. Wynika stąd, że dadzą się podzielić na grupy podług pewnej hierarchii, której stopnie oznaczone są samymi stopniami ich zakresu. I tak zwierzę ma większy zakres, aniżeli kręgowe i niekręgowe; kręgowe większy aniżeli ssące, ptak, ryba, płaz i żaba; ptak większy zakres aniżeli drapieżny, grzebiący, czaplowaty, czołgacz, płetwonogi i wróbel. Winnym porządku pojęć: linia ma większy zakres, aniżeli linia prosta i linia krzywa; linia krzywa większej aniżeli okrąg kola, elipsa, parabola, hyperbola, linia spiralna itp. Rozdzielenie pojęć i terminów podług porządku zakresu, nazywa się klasyfikacją.

internetowy sklep z kosmetykami

Pojęcia mogą wchodzić w ramy klasyfikacki jedynie pod tym warunkiem, że mają do siebie pewne stosunki; linia krzywa nie da się uklasyfikować z ptakiem; lecz ptak klasyfikuje się ze zwierzęciem ssącym, ponieważ pierwszy i drugie mają pewne właściwości wspólne.

Rozmaite grupy klasyfikacji w logice czystej nazywają się gatunkami i rodzajami, gatunki oznaczają grupy zawarto w grupie obszerniejszej, rodzaj oznacza grupę obszerniejszą, która zawiera w sobie gatunki.

internetowy sklep z kosmetykami