Indukcja formalna cz. 6

Indukcja formalna, jeżeli ma być prawidłowa, powinna zaczynać się od całkowitego wyliczenia wszystkich części całości, do której ma się rozciągać wniosek. Stąd średni termin nie jest już pojęciem ogólnym, lecz zbiorem pojęć szczegółowych.

Stąd ton ważny wynik, a mianowicie, że w sylogizmie indukcyjnym, od pierwszego zdania do drugiego, od drugiego do trzeciego, nie widzimy takiego samego postępu myśli, jak od większej przesłanki do mniejszej, od mniejszej do wniosku w sylogizmie dedukcyjnym. Tu naprzód twierdzę, że pewna grupa przedmiotów szczegółowych posiada wspólny taki łub inny przymiot; następnie twierdzę, że cały zbiór tych przedmiotów szczegółowych stanowi całkowity zakres pewnej klasy; stąd wnioskuję, że ta klasa posiada przymiot przyznawany wszystkim jej częściom wziętym zbiorowo. Prawdę mówiąc, mamy tu nie tyle wnioskowanie, jak raczej podstawienie terminu ogólnego równoważnego zbiorowi terminów szczególnych. Stąd łatwo wytłumaczyć sobie, dlaczego to indukcja formalna, jako proces małej użyteczności, poszła w zaniedbanie u największej części logików.