Indukcja formalna cz. 3

Podobnie rzecz się ma w przykładach następujących;

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, składają się z 24 godzin;

Ale poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela są wszystkie dniami tygodnia;

Więc wszystkie dni tygodnia złożone są z 24 godzin.

żelazo, miedź, złoto, srebro, platyna, aluminium, inerktirjusz itd. są wszystkie dobrymi przewodnikami ciepła;

Ale żelazo, miedź, złoto, srebro, platyna, aluminium, merkuriusz itd., są wszystkie metalami;

Więc wszystkie metale są dobrymi przewodnikami ciepła.

W każdym z tych rozumowań mamy, podobnie jak w sylogizmie dedukcyjnym, trzy terminy i trzy zdania. Nie będzie kwestią obojętną rozpatrzeć stosunki sylogizmu dedukcyjnego i sylogizmu indukcyjnego.

Arystoteles powiedział, że indukcja zależy na tym ażeby dowieść wielki termin średniego przez pośrednictwo małego; tymczasem dedukcja dowodzi wielki termin małego przy pośrednictwo średniego. I tuk, biorąc przykład przytoczony przez Arystotelesa w Analitykach, niech będą trzema terminami: żyjący długo, zwierzęta bez żółci, i, człowiek, koń i muł. Wiemy już, jak należy wiązać to pojęcia dla wytworzenia z nieb sylogizmu dedukcyjnego:

Zwierzęta bez żółci (średni termin) żyją długo (wielki termin);

Ale, człowiek, koń i muł (mały termin) są zwierzętami bez żółci;

Więc człowiek, koń i muł żyją długo.

Stosujemy tu większą przesłankę do przypadków społecznych wyrażonych w mniejszej.