Indukcja formalna cz. 2

Nie taką jest indukcja, którą zajmować się mamy w logice formalnej. Indukcja naukowa nie dochodzi do wniosków, wynikających koniecznie z danych przesłanek, na mocy praw myśli; logicznie wytworzyć ona może tylko prawdopodobieństwa, dosyć mocne, ule w każdym razie dalekie od owej pewności, jaka cechuje wniosek wyciągnięty z danych przesłanek.

Indukcja formalna, ulegająca jedynie prawom myśli, ma za punkt wyjścia nie jakieś szczególne przypadki, wzięte za typ całego gatunku, lecz wszystkie przypadki gatunku albo rodzaju. Jeżeli mówię;

Ciała A, B, C, D przyciągają, żelazo,

Zaś ciała A, B, C, D są wszystkie magnesami,

Więc magnesy przyciągają żelazo.

Oto indukcja formalna. Biorę tu za dowiedzione; pierwszą i drugą przesłankę, nie troszcząc się o to, czy realnie, materialnie są one prawdziwe lub nie. Już z tego samego, że są postawione, wynika z nich wniosek, jako konieczne następstwo. W tym rozumowaniu wchodzą w grę same tylko prawa myśli, kierujące formalnymi kombinacjami pojęć i pomysłów.