Indukcja formalna cz. 1

Względem dedukcji odwrotną jest indukcja. Pierwsza wnioskuje od całości do części; druga od części do całości. W słowniku logicznym wyraz indukcja ma dwa znaczenia nader różne, których nadzwyczaj ważną jest rzeczą nie mieszać z sobą. Najczęściej przez indukcję rozumiemy taki proces rozumowania, za pomocą którego z kilku spostrzeżonych przez nas faktów wnioskujemy o gatunku zawierającym tefakta, i o rządzącym nimi ogólnym prawie. Zauważyłem, np., że koty, lwy, lamparty, tygrysy, pantery mają pazury wysuwano; wnioskuję stąd, że wszystkie osobniki tej samej rodziny mają pazury wysuwalne, chociaż nie zrobiłem i nie mogłem zrobić spostrzeżeń nad wszystkimi. Przeświadczyłem się pewną liczbę razy, że zetknięcie się z niedokwasem węgla sprowadza paraliż kulek krwi; wnioskuję stąd, że zawsze, przy danych tych samych warunkach niedokwas węgla sprowadzać będzie paraliż kulek krwi. W pierwszym i drugim razie a przeszłości wnioskuję o teraźniejszości i przyszłości, z przypadków spostrzeżonych o przypadkach niepostrzeżonych, a nawet niepostrzegalnych; w pierwszym i drugim razie wykonywam induklcję. Ta indukcja jest duszą nauk doświadczalnych; bez niej nauka pozostałaby jedynie zbiornikiem spostrzeżeń pozbawionym doniosłości.