Formalne prawa myśli cz. 3

Zasada wyłączonego środka, każda rzecz musi być albo nie być, wyraża warunek myśli, która zniowała nas do uznania jednego lub drugiego z dwu pojęć sprzecznych (względem siebie), które nie mogą współistnieć.

Weźmy jakikolwiek przymiot; nie mogę nie przyznać, że on należy albo nie należy do danego podmiotu; pomiędzy twierdzeniom a przeczeniem niema środka. I tak, przypuśćmy B i jego przeciwieństwo nie-B, jakikolwiek subiekt A musi być B albo nie-B.

Zasada ta zdaje się ulegać wyjątkom. Rzeczywiście, można by sądzić, że bywa niekiedy środek pomiędzy dwoma pojęciami odwrotnymi; ciepło jest odwrotnym zimnu, letniość jest środkiem pomiędzy niemi. Przeciwieństwo jednak jest tu tylko pozorne; logiczna alternatywa zachodzi nie pomiędzy ciepłem a zimnem, lecz pomiędzy zimnym a nie-zimnem. Stopnie ciepła i zimna są kwestią ilości, a nie rzeczą odwrotności logicznej. Woda przy 10 stopniach jest ciepłą w stosunku do wody przy stopniu 0; ale to ciepło może się podnieść od 10 do 100, od 100 do 1000 stopni, co wszelako nie pociąga za sobą naruszenia logicznej alternatywy ciepła i zimna.