Formalne prawa myśli cz. 2

Logicy odróżniają trzy formalne prawa myśli:

1-e Zasada tożsamości;

2-e Zasada przeciwieństwa;

3-e Zasada wyłączonego środka.

Zasadę tożsamości tak można sformułować: To, co jest, jest. Znaczy ona, że istnieje koniecznie zupełna tożsamość pomiędzy pojęciem, a jogo składowymi właściwościami (np. pomiędzy człowiekiem, a zwierzęciem rozumnym), oraz tożsamość częściowa pomiędzy tym, że pojęciem, a każdą z jego składowych właściwości (np. pomiędzy człowiekiem, a zwierzęciem i rozumem). Innymi słowy: orzeka ona przywiązaną do natury umysłu ludzkiego niemożliwość pomyślenia jakiejkolwiek idei i składowych jej charakterów ze stosunkiem wzajemnej pomiędzy niemi niezgodności. Rzecz jest samą sobą; jest całkowicie sumą swoich właściwości, a częściowo, jest każdą z nich.

Zasada przeciwieństwa wyraża się tak: Rzecz nie może zarazem być i nie być. Jeżeli pojęcie jest oznaczone twierdzeniom pewnego charakteru, niepodobieństwom jest dla umysłu ludzkiego pomyśleć, że to pojęcie mogłoby być tukiem samem, w razie zaprzeczenia mu tego charakteru.

I tak: człowiek jest istotą rozumną; nie mogę pomyśleć, ta człowiek jest istotą nierozumną; dwa sprzeczne atrybuty nie mogą współistnieć w tym samym subiekcie; A nie mogłoby być zarazem B i nie-B.