Formalne prawa myśli cz. 1

Pojęcia wiążą się w zdania aktem sądu. Akt rozumowania zależy na wyciąganiu nowych zdań ze zdań, w których zawartymi były domyślnie. Pozwala on umysłowi wyrzec o zgodności lub niezgodności danych pojęć, opierając się na znanej zgodności lub niezgodności innych pojęć z danymi. Wynika stąd, że rozumowanie jest systematom zdań połączonych pomiędzy sobą ogniwami wspólnego łańcucha.

Połączenie to odbywa się podług pewnych praw.

Prawa te wynikają z samej natury myśli; kierują wszelkim jej ruchem, jakkolwiek rozmaitymi mogą być jej materiały; czy to idzie o pojęcia odnoszące się do rzeczy fizycznych, czy o pojęcia matematyczne, czy o pojęcia symboliczne, itp., wszystkie one, już tern samem, że są ujęte myślą, podlegają pewnym prawom zasadniczym, ogólnym i koniecznym, które nazywamy formalnymi prawami myśli. Do tych praw formalnych przybędą jeszcze w procesie rozumowania, odpowiednio naturze rozważanych już poprzednio pojęć, inne jeszcze prawa, wprawdzie o mniej rozległym zastosowaniu, lecz oparte na pierwszych.