Na czym polega praca dzieci w przedszkolu cz. 4

Zadaniem naszym będzie zwrócić uwagę na ogólny związek pracy, jaką dzieci widzą: co np. robi garncarz, z jakiego materiału, jak tę robotę dzielą pomiędzy sobą pracujący? Dokąd pójdą rzeczy wykończone? Jaki mamy z nich pożytek ?

Jakkolwiek ułożenie planu jest rzeczą doniosłą, to jednak nie zawsze możemy ściśle określić, w jakim terminie temat wyczerpiemy: mogą być wyłomy w planie na zajęcia dopełniające, okolicznościowe, jakieś nieprzewidziane wypadki, pojawienie się czegoś nowego, jakiś temat podany przez dzieci.

I z tym musimy się liczyć, bo inaczej nie skupimy uwagi dziecka, a co za tern idzie, zajęcia nasze nie dadzą pożądanego rezultatu.

Jak mamy rozwinąć w dziecku tkwiące zarodki instynktu społecznego, owej życzliwości dla innych? Na razie trudno jest dziecku, które dopiero znalazło się w obcym środowisku, przedszkolu, oswoić się, zżyć się, wejść do owego społeczeństwa. Nieco później spostrzeżemy, jak powoli zaczyna współpracę z towarzyszami, jak zaczynają grupować się wokoło piasku, zabawek, znajdują kolegów – tworzy się pomiędzy niemi pewna łączność, dziecko staje się coraz śmielsze, pewniejsze siebie.