Na czym polega praca dzieci w przedszkolu cz. 3

Planując zajęcie wychowawczyni obiera jakieś środowisko względnie moment życia i opracowuje w ten sposób, by podlegał badaniu zmysłami lub wywoływał żywe wspomnienie, a następnie mógł być zilustrowany i uplastyczniony drogą zajęć, jak pogadanki, opowiadania, piosenki, gry, rysunek, modelowanie, wycinanie itp.

Zajęcia te muszą być w bezpośrednim związku ze sobą i rozszerzać zdobyte pojęcia dziecka.

Jeżeli np. obieramy sobie las jako środowisko, to wychodzimy na spacer raz i drugi do lasu. Po zabawie i swobodnej rozmowie zaczynają dzieci zbierać przedmioty spotykane w lesie; szyszki, kamyki, korę, mech, kwiaty, grzyby, jagody, piórka itp. i wszystko to przynoszą do domu, a każdy z tych przedmiotów będzie stanowił temat do rozmowy, do badania, do zilustrowania. I jakkolwiek wszystkie te przedmioty są różne, to jednak, mając ogólne podłoże – las, są w bezpośrednim związku ze sobą.

Jeśli chodzi nam o pracę ludzką, to wychowawczyni obmyśli, jaką jej część może dziecko zbadać, co może samo przerobić i czego się może przy tern nauczyć.