Na czym polega praca dzieci w przedszkolu cz. 2

Dziś rola wychowawczyni stała się nieco odmienną — jest ona więcej współpracowniczką niż nauczycielką, nie wysila się na udzielanie swoich wiadomości dziecku, a dopomaga mu do zdobycia samemu przez poszukiwanie i pracę osobistą. Entuzjazm a nie erudycja będzie jej zaletą. „Dziecko powinno być więcej laboratorium, niż audytorim” — powiada Claparede.

Drugorzędna jednak rola wychowawczyni wcale nie jest łatwa; nie mówiąc już o innych warunkach, potrzeba pewnej wprawy, aby widzieć jednocześnie wszystkie dzieci, słyszeć, co się mówi w różnych miejscach. Potrzeba natężonej uwagi i pewnej przytomności umysłu. Samodzielność większości dziatwy nie jest tak wielka, jak się o tern mówi, to też nadanie wolnej zabawie należytego jej znaczenia częstokroć bywa rzeczą trudniejszą, niż kierowanie każdym krokiem dziecka. Nadto, jakkolwiek wielką byłaby jego samodzielność, inicjatywa nasza znajdzie zawsze jeszcze obszerne dla siebie pole.