Cechy racjonalnej współpracy między rodziną a szkołą cz. 8

I odwrotnie, promienie troski ogólno-narodowej skupiają się w soczewce ich osobistych zainteresowań i uczuć. To cudowny przykład kojarzenia się tych pojęć z oczywistą korzyścią dla sprawy twórczości narodowej. Koła Rodzicielskie stają się w ten sposób szkołą uspołecznienia rodziców, a często i nauczycieli, bo i z pośród nich wielu, pociągniętych Szczytnem hasłem współdziałania wychowawczego domu i szkoły, do tej pracy obywatelskiej się garnie.

Dalej idzie tu moment, który nazwiemy „przyrodzonym”. Koło Rodzicielskie jest tym jedynym, naturalnym, rodzimym terenem, na którym może szerzej się rozwinąć i realizować w sensie społecznym przyrodzone prawo rodziców do brania udziału w całokształcie procesu wychowania dziecka. Mając ku temu tytuł i prawo, tu mają możność – naturalnie w ramach pewnych kompetencji – w nim uczestniczyć: zastanawiać się wspólnie z ciałem pedagogicznym nad kwestiami, dotyczącymi wychowania i nauki ich dzieci, jako zbiorowości szkolnej, dzielić się swymi spostrzeżeniami, podsuwać szkole pewne myśli i dezyderaty, uczyć się od niej metod karności w prowadzeniu młodzieży, zasięgać jej rady w wypadkach niepożądanych przejawów jej życia.