Cechy racjonalnej współpracy między rodziną a szkołą cz. 5

Słusznie wszak można przypuszczać, że w tych Kołach Rodzicielskich a zwłaszcza w ich odpowiedzialnych Zarządach, gromadzi się cała elita rodziców dzieci, w szkole się uczących, cała kwintesencja ich myśli wychowawczej.

Ze wzrokiem, utkwionym w te dalekie perspektywy, wzięto się wówczas, w pierwszych zaraz latach niepodległości Polski, a więc przed lat dziesiątkiem, do pogłębienia sprawy metod współpracy rodziny i szkoły na terenie Koła Szkolnego. Wynikiem tej pracy było po pierwszym okresie zrozumiałej rezerwy całkowite uzgodnienie zapatrywań ze szkołą, na terenie której pierwsze odbywano próby, uzyskanie dla Koła Rodzicielskiego mandatu organu, pośredniczącego w sprawach ogólno-wychowawczych między rodzicami a szkołą, możność urządzania konferencji Zarządu Koła z Radą Pedagogiczną, a dalej doprowadzenie do organizacyjnego porozumienia z innymi Kołami i założenie ogólno-krajowej centrali Zrzeszeń Rodzicielskich, opracowanie wreszcie wzorowego statutu dla Kół. W końcu 1924 roku była już ta praca ukończona. W statutach tak centrali, jak pojedynczego Koła Rodzicielskiego, podkreślono wyraźnie moment harmonijnej współpracy ze szkołą, jako jeden z zasadniczych celów organizacji.