Cechy racjonalnej współpracy między rodziną a szkołą cz. 4

Koło Rodzicielskie, oparte o swą centralę, jako najwłaściwsza forma współpracy rodziny i szkoły i ośrodek wpływów na wszystkie czynniki wychowawcze.

Kiedy, jak to zaznaczyliśmy powyżej, jednostki uspołecznione i dobrej woli z pośród rodziców dotknęły się bliżej pracy w przyszkolnych zrzeszeniach rodzicielskich, odczuwając jednocześnie potrzebę większego zbliżenia ze szkołą już nie tylko w płaszczyźnie materialnej nad nią i młodzieżą opieki, ale w płaszczyźnie zagadnień wychowawczych, przyszły wkrótce do niezbitego przekonania, że w tych, tak jeszcze niedoskonałych i o bardzo ograniczonym polu działania Rodzicielskich Kołach Szkolnych leży rozwiązanie problematu współpracy rodziny i szkoły, gdyż z ich działalnością – o ile rozwija się naturalnie na prawidłowych podstawach – żadna inna forma współpracy tej porównać się nie może, że te Koła szkolne, posiadające już pewne ramy organizacyjne, to – placówka zupełnie niewykorzystana o wielkich możliwościach, w którą tylko tchnąć trzeba nowego ducha, podnieść jej walory wewnętrzne, rozbudzić jej aspiracje twórcze, rozszerzyć zakres jej zainteresowań i pracy, wyposażyć w podstawy prawne oraz środki działania – a stanie się wkrótce pionierem idei wychowawczych oraz terenem realizacji świadomej już całkowicie celów swych współpracy rodziców i wychowawców szkolnych nad sprawą wychowania młodzieży.