Cechy racjonalnej współpracy między rodziną a szkołą cz. 17

I jeszcze jedno. Koło powinno w stosunkach ze szkołą unikać za wszelką cenę jednostkowego traktowania spraw młodzieży. Na gruncie Koła członkowie jego władz powinni zapomnieć, że mają własne dzieci w szkole i wpływów organizacji nigdy nie wygrywać dla spraw osobistych, czy to swoich, czy nawet cudzych, co by w dużym stopniu obniżało powagę Koła wobec szkoły. Członkowie władz Koła natomiast powinni przejąć się szczerze poczuciem odpowiedzialności za każde posunięcie organizacji, gdyż ma ona przed sobą zadania poważne i lekkomyślnie imienia swego narażać nie może.

Poza tymi ogólnymi zasadami ściślej metod pracy Koła sprecyzować nie można, gdyż zależą one w dużej mierze od miejscowych warunków pracy i ułożenia się stosunków lokalnych.

Współdziałanie rodziny i szkoły, jako środek zwalczania obustronnych błędów wychowawczych. Współdziałanie rodziny i szkoły czy to na terenie zrzeszeń rodzicielskich, czy pod inną postacią, o ile jest istotnie należycie rozwinięte, może obejmować tak szeroki zakres spraw, że wyszczególnianie ich przekraczałoby ramy niniejszej pracy. Dotyczyć ono może zarówno potrzeb i przejawów życia szkoły, jak wszelkich zagadnień, związanych z wszechstronnym wychowaniem kształcącej się w niej młodzieży, rozciągać się na przejawy życia społeczno-rodzinnego, wkraczać wreszcie w dziedzinę spraw ogólno-wychowawczych, wybiegających poza obręb sfery danej szkoły.