Cechy racjonalnej współpracy między rodziną a szkołą cz. 16

Koło dalej musi dołożyć wszelkich sił, aby na czele swoich władz postawić ludzi najlepszych, oddanych sprawie, poważnych, rozumnych i taktownych. Pomimo tego, w początkach swej pracy Koło nie powinno więcej zajmować się sprawami natury ściśle wychowawczej, a rozpocząć swą działalność od prac, związanych z materialną opieką nad młodzieżą. W tej dziedzinie Koło intensywnością pracy powinno pozyskać sobie uznanie oraz zaufanie szkoły i stać się dla niej czynnikiem niezbędnym. O wiele wówczas łatwiejsze będą dalsze jego kroki. W miarę zgrania i wyrobienia się ludzi oraz zbliżenia ze szkołą przechodzić można do spraw, więcej skomplikowanych. Omawiane one być winny na odpowiednich w każdym wypadku terenach: jedne – tylko przez pojedynczych członków Zarządu Koła z Dyrektorem czy Przełożoną szkoły, drugie – między opiekunami (kami) klasowymi, a danym wychowawcą, inne – na posiedzeniach Zarządu Koła przy udziale Dyrektora szkoły, jeszcze inne – o charakterze zasadniczym – na konferencjach Zarządu Koła z ciałem pedagogicznym. Uzyskanie możności odbywania tych konferencji, jak również stworzenia instytucji opiek klasowych z pośród rodziców, o ile ich Koło nie posiada, uznać trzeba za niezmiernie pożądane.