Cechy racjonalnej współpracy między rodziną a szkołą cz. 15

Zabiegając otwarcie o wzmocnienie głosu rodziców na terenie szkoły, Zrzeszenia Rodzicielskie w swych czynnikach kierowniczych, odpowiedzialnych za bieg całej akcji, doskonale zdają sobie sprawę, że na to, aby praca ich była owocna i nie natrafiała na większe przeszkody, muszą jej towarzyszyć pewne warunki.

Przede wszystkim Koła Rodzicielskie nie powinny sobie uzurpować przywilejów większych, niż te, jakie wynikają z ich statutowych uprawnień, odpowiadających zasadom wzorowego statutu Kół. Kompetencje Koła winny być nadto poza statutem bliżej określone w drodze życzliwego porozumienia ze szkołą. Cały stosunek Koła do niej cechować powinno poszanowanie jej autorytetu oraz uczucie życzliwej szczerości. Koło nawet przy nastręczającej się różnicy zdań i w wypadku oczywistej słuszności swojej tezy, nie powinno doprowadzać wymiany poglądów do stanu zadrażnienia, ale starać się stronę drugą przekonać spokojnym, logicznym argumentem rzeczowym. W ogóle spokój i obiektywizm, niezależnie od całego zdecydowania i szczerości w wypowiadaniu swoich poglądów, jest tu rzeczą niezbędną.